O društvu

SLOVENSKO-UKRAJINSKO KULTURNO IN AKADEMSKO DRUŠTVO

sedež: Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana
e-naslov: drustvoslava2023@gmail.com

Glavni odbor

Olena Dzjuba
Natalija Horoz
Marjana Klimec
Rok Kuntner
Robert Lozar
Primož Lubej
Gregor Pompe
Marija Sotnikova Štravs
Janja Vollmaier Lubej
Marko Marinčič
Aleš Maver
Tone Partljič
Tone Smolej
Mladen Uhlik

Na ustanovnem zboru je bil sprejet statut, po katerem ima Glavni odbor dveletni mandat, predsednika in podpredsednike odbora pa izbira izmed svojih vrst, lahko tudi znotraj mandata. Po sklepu glavnega odbora na konstitutivnem sestanku 17.11.2023 bodo v obdobju do organizacijske ustalitve društva predsednik glavnega odbora Marko Marinčič, podpredsedniki/podpredsednice pa Aleš Maver, Janja Vollmaier Lubej in Marija Sotnikova
Štravs. Ta ožja skupina bo delovala kolektivno. Sestavo strokovnega sveta, ki je posvetovalni organ, določa Glavni odbor.

Nadzorni odbor

Marija Javornik
David Movrin
Simon Zupan