O Društvu

Slava

Slovensko-ukrajinsko kulturno društvo »Slava« je bilo uradno ustanovljeno leta 2023 kot platforma, ki združuje kulturne in akademske delavce, umetnike in novinarje z namenom spodbujanja obstoječih in vzpostavljanja novih kulturnih stikov med obema deželama.

To združenje bi lahko obstajalo že pred več desetletji. Žal ni. Zamisel za njegovo ustanovitev je, povejmo po pravici, porodilo pogubno dogajanje, ki se je začelo leta 24. februarja 2022. Pred tem je bilo zavedanje o Ukrajini in njeni kulturi skoraj povsod v Evropi šibko. Zaradi vojne smo postali tako politično kot čustveno vpleteni. Hkrati je bilo to, kar je bilo za nas dragoceno novo odkritje, za številne Ukrajince svojevrstno ponovno odkritje. Bridka ironija zgodovine je hotela, da je imperialistična gesta, ki je od vsega začetka odkrito ciljala k izbrisu ukrajinske identitete z obličja zemlje, številne Ukrajince spodbudila k ponovnemu učenju jezika svojih prednikov. Če Ukrajinci v svojem sedanjem položaju trgajo iz pozabe drobce lokalne zgodovine in obujajo celo izginule tradicije, to ni nič drugega kot spontan odziv na grožnjo vojne kot arhaične oblike kolektivnega nasilja. Po skoraj dveh letih neprekinjenega bombardiranja in pokolov ni razumne in moralno sprejemljive argumentacije, ki bi lahko kakorkoli uravnotežila imperialističnega agresorja in žrtev, ki si želi zgolj miru in svobode.

Namen tega združenja ni omejen na trenutno potrebo po moralni in, kolikor bo to mogoče, materialni podpori umetnikom, kulturnim in akademskim delavcem, novinarjem in drugim. Kulturne vezi, ki jih bomo, upajmo, stkali z organizacijo dogodkov in z drugimi oblikami sodelovanja, bodo morda obrodile sadove šele v daljni prihodnosti. Potem ko je tuja agresija zbližala dva naroda, ki si želita miru brez imperialistične nadvlade, je naša naloga najprej to, da skušamo z omejenimi močmi, ki jih premorejo govorjena in pisana beseda ter vse zvrsti umetnosti, prispevati k izidu, ki bo ugoden za Ukrajino. Nato bo prišel čas, ko bomo lahko nadomestili, kar je bilo v preteklosti zamujeno.

Društvo se bo strogo izogibalo vplivom strankarske politike in spremnim ideologijam, in to na obeh straneh, tako na slovenski kot na ukrajinski.

o slavi

Ime “Slava” je manifestacija naše skupne naklonjenosti slovanstvu v duhu svobodne misli in dobre volje, ki je pripeljala do revolucionarnih gibanj devetnajstega stoletja. Ta asociacija je dvojna: kot prvo, Slava je ime alegorične boginje vseh Slovanov, ki jo je pel Jan Kollar, France Prescheren pa ji je dal nov pomen zavetnika zgodnjih Slovanov, ki so pretrpeli težke preizkušnje: “Kjer glas otrok Slave se sliši, / gremo bratje, na rob prostrano, svobodno, / kjer v čast sinovom nje in veri, ter resnici”. Hkrati pa je beseda “slava”, seveda povezana s frazo, ki je postala ali ne vsakodnevni pozdrav Ukrajincev med vojno, svojevrstno vprašanje, na katerega je nemogoče podati dva različna odgovora – lahko samo “salutuvati”. Ton konteksta tako prvega kot drugega pomena ni militanten, temveč izraža upanje in pripadnost skupnosti. To se redko vidi pri narodih, ki imajo srečo, da so svobodni in živijo v miru.

Ekipa

Glavni odbor

Olena Dzjuba, Natalija Horoz, Marjana Klimec, Rok Kuntner, Robert Lozar, Primož Lubej, Gregor Pompe, Marija Sotnikova Štravs, Janja Vollmaier Lubej, Marko Marinčič, Aleš Maver, Tone Partljič, Tone Smolej, Mladen Uhlik

Nadzorni odbor

Marija Javornik, David Movrin, Simon Zupan