Predavanje Marije Sotnikove Štravs o jezikovni politiki

V ponedeljek, 4. 3. 2024, je imela Marija Sotnikova Štravs v Lingvističnem krožku Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani predavanje “Jezikovna politika v Ukrajini v času vojne (2014–2024)”
V predavanju je analizirala jezikovnopolitično dogajanje v Ukrajini v obdobju med letoma 2014 in 2024 v luči dinamike jezikovne situacije, povezane z aneksijo Krima, vojno na vzhodu Ukrajine in napadom Rusije na to državo. Vojna je pripomogla h krepitvi identitetne vloge jezika, kar je vplivalo tudi na konsolidacijo družbe. Poleg tega je vojna omogočila širjenje rabe ukrajinščine med Ukrajinci, ki so pred tem pretežno govorili rusko, in oživila zanimanje tujcev za učenje ukrajinskega jezika. Predavateljica se je dotaknila tudi položaja ruščine in drugih jezikov ter zakonodaje na področju varstva pravic manjšin.